Αγγλικός γλωσσικός οδηγός

γλώσσα της ινδοευρωπαϊκής οικογένειας και ειδικότερα του δυτικού γερμανικού υποκλάδου του γερμανικού κλάδου
Γλωσσικοί οδηγοί > Αγγλικός γλωσσικός οδηγός


Τα Αγγλικά είναι η επίσημη γλώσσα σε πάρα πολλές Χώρες.

Οι χώρες που έχουνε επίσημη γλώσσα την αγγλική

Οδηγός προσφοράςΕπεξεργασία

ΦωνήενταΕπεξεργασία

ΣύμφωναΕπεξεργασία

ΔίφθογγοιΕπεξεργασία

Φράσεις ευρείας χρήσεωςΕπεξεργασία

ΒασικάΕπεξεργασία

Γεια σας.
Hello. (Χελόου)
Γεια σου.
Hello. (Χελόου)
Τι κάνετε;
How are you? (Χάου αρ γιού;)
Καλά, ευχαριστώ. (Και εσείς;)
Fine, thank you. (And you?) (Φάιν, θενκ γιού (εντ γιού;))
Πώς σε λένε;
What is your name? (Γουάτ ις γιόρ νέιμ;)

ΑριθμοίΕπεξεργασία

0
zero (ζίροου)
1
one (ουάν)
2
two (του)
3
three(θρι)
4
four (φορ)
5
five (φάιβ)
6
six (σιξ)
7
seven (σέβεν)
8
eight (έιτ)
9
nine (νάιν)
10
ten (τεν)
11
eleven (ιλέβεν)
12
twelve (τουέλβ)
13
thirteen (θερτίν)