Βικιταξίδια:Οδηγοί περιγράμματα

Το άρθρο περίγραμμα είναι βαθμολόγηση του status οποιουδήποτε λήμματος στα Βικιταξίδια που διαθέτει προτυποποιημένες ενότητες (πρότυπο ενοτήτων) αλλά δεν διαθέτει περιεχόμενο επεξεργασμένο με τρόπο χρήσιμο για άλλους ταξιδιώτες

Εν γένει τα λήμματα περιγράμματα, είναι ατελή λήμματα. Θέματα που αξίζουν να έχουν λήμμα συνήθως διαθέτουν τουλάχιστον μια παράγραφο γραμμένη ή τουλάχιστον καταλογογραφημένο περιεχόμενο σε κάθε μία από τις στάνταρ ενότητες του προτύπου ενοτήτων. Αν συμπληρώνονται μόνο κάποιες από τις ενότητες ενός στάνταρ προτύπου, τότε θεωρείται ότι το θέμα δεν είναι επαρκώς καλυμμένο ή ότι δεν αξίζει να έχει το δικό του οδηγό και πρέπει ενδεχομένως να ενσωματωθεί σε κάποιον άλλο οδηγό. Δείτε τη σελίδα Τι είναι οδηγός για λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά στα θέματα που αξίζουν να έχουν το δικό τους λήμμα στα Βικιταξίδια.

Φυσικά, το μήκος δεν εγγυάται την πληρότητα ή ακόμα και την χρησιμότητα. Ένα άρθρο σχετικά με έναν προορισμό μπορεί να περιέχει πολλές σελίδες και παρόλ'αυτά να μην δίνει αρκετές πληροφορίες που χρειάζονται για να επιβιώσει κάποιος εκεί. Κάθε άρθρο θα πρέπει να καλύπτει το αντικείμενό του με το κατάλληλα σε βάθος και εύρος. Αλλά αν δεν γνωρίζετε πως να φτάσετε εκεί, ή που να μείνετε όταν φτάσετε, τότε το άρθρο δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Ένα τέτοιο άρθρο θα ήταν ακόμα ένα "περίγραμμα", παρόλο που έχει αρκετό περιεχόμενο.

δείτε επίσης: επέκταση, χρήσιμα, οδηγοί, αξιόλογα.