Βικιταξίδια:Τεχνικές λεπτομέρειες

Τα Βικιταξίδια χρησιμοποιούν το MediaWiki λογισμικό Wiki που δημιουργήθηκε για τη Wikipedia, με κάποιες ελάσσονες τοπικές τροποποιήσεις. Το MediaWiki είναι γραμμένο σε γλώσσα προγραμματισμού PHP και χρησιμοποιεί MySQL για την αποθήκευση δεδομένων.