Βικιταξίδια:Τι είναι τα άρθρα

Ένα άρθρο (ή αλλιώς σελίδα, λήμμα, οδηγός, προορισμός) είναι στην ουσία ένα σύνολο πληροφοριών που επιτρέπει στον κάθε χρήστη να γνωρίσει (με περισσότερες ή λιγότερες λεπτομέρειες) το θέμα, την τοποθεσία, τα αξιοθέατα ή γενικά το αντικείμενο που πραγματεύεται το ίδιο το άρθρο.

Ένας χρήστης που θα συμβουλευτεί ένα άρθρο, θα πρέπει να γνωρίζει ότι το συγκεκριμένο άρθρο περιέχει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες ή καλύτερα, όσες πληροφορίες πρόσθεσαν οι Βικιταξιδιώτες για το συγκεκριμένο προορισμό. Επομένως, είναι σκόπιμο να εξεταστούν και οι δύο οπτικές γωνίες: εκείνη του χρήστη που αναζητά πληροφορίες και εκείνη του Βικιταξιδιώτη που συνέταξε το άρθρο.

Τι είναι ένα άρθρο για όσους συμβουλεύονται τα Βικιταξίδια; επεξεργασία

Στην πραγματικότητα είναι μια χρήσιμη πηγή πληροφοριών, βασισμένη σε ταξιδιωτικές εμπειρίες και γνώσεις, άρα πιό κοντά στον τρόπο που βλέπει τα πράγματα ο ταξιδιώτης.

Τι είναι ένα άρθρο για τους Βικιταξιδιώτες που το συνέταξαν; επεξεργασία

Δε γνωρίζουμε με ακρίβεια τι είναι για τους Βικιταξιδιώτες ή μάλλον γνωρίζουμε ότι ο κάθε Βικιταξιδιώτης βλέπει το άρθρο από τη δική του οπτική γωνία. Αλλά σίγουρα ξέρουμε ότι θα πρέπει να είναι αυτό που αναμένει ο κάθε χρήστης, ο οποίος θα συμβουλευτεί το άρθρο. Ένα πλήρες, ενημερωμένο και αξιόπιστο άρθρο.

Πώς θα δημιουργήσετε ένα νέο άρθρο; επεξεργασία

Ακολουθήστε τις οδηγίες της σελίδας Δημιουργία άρθρου.