Αυτό το πρότυπο "απελευθερώνει" τα περιθώρια και στις δύο πλευρές και εμποδίζει το αναδυόμενο κείμενο.

Σύνταξη

{{-}}